Συχνές ερωτήσεις

Ενημερωθείτε άμεσα για τη Λεύκανση Δοντιών μέσα από τον οδηγό ερωτήσεων και απαντήσεων του Οδοντιατρικού Κρήτης.

faq

1)Είναι πράγματι ανώδυνη η λεύκανση;

image7Aπολύτως.

Πολύ σπάνια, κάποιοι από τους «ασθενείς» νιώθουν κάποια ενόχληση – ένα «πάγωμα» των δοντιών ή τσούξιμο στα ούλα μετά τη λεύκανση. Aν σας συμβεί κάτι τέτοιο (συνήθως σε λεύκανση εκτός ιατρείου), ο γιατρός θα σας κάνει φθορίωση. Mπορεί, επίσης, να σας συστήσει ειδική οδοντόπαστα για ανακούφιση. Όπως και να ’χει, τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα.

2)Πότε αρχίζει να φαίνεται το αποτέλεσμα και πόσο διαρκεί;

Το αποτέλεσμα αρχίζει να φαίνεται από τις πρώτες κιόλας εφαρμογές, καθημερινά.  Με την πάροδο των εφαρμογών το χρώμα βελτιώνεται και όταν φτάσει στο μέγιστο σταθεροποιείται. Το χρώμα στο οποίο θα φτάσουν τα δόντια με τη λεύκανση, δεν είναι το ίδιο για όλους τους ανθρώπους και εξαρτάται από την ηλικία, το πόσο σκούρα είναι αρχικά τα δόντια, το αν τα δόντια έχουν κίτρινη ή γκριζωπή απόχρωση.  Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε στην ανοιχτότερη απόχρωση που μπορούμε και συνήθως αυτό επιτυγχάνεται όταν ο κυνόδοντας φτάσει το χρώμα των μπροστινών δοντιών.  Το αποτέλεσμα διαρκεί έως και πέντε χρόνια σταδιακά οπισθοχωρώντας

Με αντίξοες στοματικές συνήθειες (έντονο κάπνισμα, κατανάλωση πολλών καφέδων, κόκκινου κρασιού κλπ) το αποτέλεσμα διαρκεί λιγότερο. Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε αναμνηστικές δόσεις μικρότερης διάρκειας (λίγων ωρών) κάθε ένα-δύο χρόνια, ώστε να διατηρείται λαμπερό και λευκό το χαμόγελο, για πολλά χρόνια.

3)Υπάρχουν παρενέργειες, προκαλεί βλάβες στην επιφάνεια των δοντιών;

Όταν η λεύκανση γίνεται υπό την καθοδήγηση έμπειρου οδοντιάτρου, είναι μια απόλυτα ασφαλής διαδικασία.  Το λευκαντικό gel δεν καταστρέφει την επιφάνεια του δοντιού αλλά τη διαπερνά και δρα επιλεκτικά στις χρωστικές ουσίεςΣυμπληρωματικά, τα καινούρια υλικά είναι εμπλουτισμένα με προστατευτικές ουσίες όπως φθόριο που ενισχύουν την άμυνα των δοντιών. Οι παρενέργειες της λεύκανσης είναι σπάνιες, αν και τα δόντια ορισμένων ασθενών, σε ποσοστό ασθενών μικρότερο του 7%, είναι πιθανό να γίνουν πιο ευαίσθητα για ένα μικρό χρονικό διάστημα από 2 έως 3 ημέρες. Πιθανό είναι επίσης να προκληθεί ένας παροδικός ελαφρύς ερεθισμός των ούλων, σε ποσοστό ασθενών μικρότερο του 1%.

4)Eλλοχεύει κάποιος κίνδυνος απο τη λεύκανση;

Aν και παλαιότερα υπήρχε προκατάληψη, σήμερα έρευνες έχουν αποδείξει πως οι λευκαντικές ουσίες δεν καταστρέφουν το σμάλτο των δοντιών. Mπορεί, όμως, κατά την εφαρμογή τους να πάθετε χημικό έγκαυμα στα ούλα, τη γλώσσα ή τα χείλη. Στην απίθανη περίπτωση που σας συμβεί κάτι τέτοιο στο ιατρείο (μόνο από λάθος χειρισμό), η ενόχληση υποχωρεί μέσα σε λίγες ώρες. Πιθανό, αλλά ασυνήθιστο, είναι να νιώσετε ενόχληση στα δόντια σας κατά τη διάρκεια της λεύκανσης. Tότε η διαδικασία διακόπτεται αμέσως και ο γιατρός ψάχνει την αιτία. H φθορίωση πριν τη λεύκανση εκμηδενίζει αυτή την πιθανότητα.

5)Tι ποσοστό επιτυχίας έχει η λεύκανση;


Kατά 90% το αποτέλεσμα είναι το προσδοκώμενο. Bέβαια, και για τη λεύκανση ισχύει ό,τι και για κάθε αισθητική επέμβαση: οι απαιτήσεις σας πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Εξάλλου, το απόλυτο λευκό δεν είναι απαραίτητα η σωστότερη επιλογή για κάθε στόμα. Το χρώμα της επιδερμίδας, λόγου χάρη, παίζει ρόλο στον τόνο του λευκού που θα επιλέξετε.

6)Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποια ευαισθησία κατά την διάρκεια της λεύκανσης ;

Η λεύκανση μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αύξηση της θερμοκρασίας, της πίεσης αλλά και της ευαισθησίας αφής των δοντιών. Η ευαισθησία δεν διαρκεί περισσότερο από μια με δύο ημέρες. Σε ειδικές περιπτώσεις τα φαινόμενα αυτά μπορούν να επιμείνουν έως ένα μήνα. Δεν είναι συχνό φαινόμενο, αλλά ακόμη και αν παρατηρηθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει τρόπος να πάψει να υφίσταται, είτε με φθορίωση, είτε με ειδικό τζέλ απευαισθητοποίησης, είτε με οδοντόκρεμα που περιέχει νιτρικό κάλιο ειδική για τα ευαίσθητα δόντια, είτε με την χορήγηση κάποιου αναλγητικού, τύπου Depon, αμέσως μετά την λεύκανση.

7)Τα σφραγίσματα από σύνθετη ρητίνη (άσπρα) και οι θήκες θα λευκάνουν;

image8

H λεύκανση αλλάζει μόνο το χρώμα των φυσικών δοντιών. Τα σφραγίσματα από σύνθετη ρητίνη, οι θήκες και οι όψεις δεν μεταβάλλονται χρωματικά με τη λεύκανση. Θα πρέπει, όταν χρειάζεται, να αντικατασταθούν μετά τη λεύκανση και το πέρας 2-3 βδομάδων αφού θα έχει γίνει η σταθεροποίηση του χρώματος των δοντιών. Άμα οι θήκες ή οι γέφυρες ή οι όψεις είναι ικανοποιητικές δεν είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν. Ειδικά άμα είναι σε λευκότερο χρώμα με την επιλογή της λεύκανσης στο σπίτι μπορούμε εύκολα να φτάσουμε και τα άλλα δόντια στο επιθυμητό χρώμα.

 

1) Is teeth bleaching painless?

image7

Absolutely.

Rarely, some of the ‘patients’ feel some discomfort-a ‘freeze’  or stinging in the gums after bleaching. If this happens (this usually happens when teeth bleaching is done at home ), the doctor will do fluorosis. He may also recommend a special toothpaste for relief. In any case, the symptoms quickly subside.

2) When is the result visible and how long will it last?

The result begins to show from the very first applications daily. After some applications,the color becomes better and in the end it stabilizes. The color your teeth will reach through bleaching, is not the same for all people and depends on age, how dark your teeth are and whether your teeth have yellow or grayish hue. The aim is to get to the lighter hue that can be reached and usually this is accomplished when the color of the premolar reaches the color of the front teeth. The effect lasts up to five years gradually subsiding.

With bad oral habits (intense smoking, drinking a lot of coffee, red wine etc) the effect lasts less. For this reason, we recommend commemorative shorter doses (for a few hours) per 1-2 years to maintain a bright and white smile, for many years.

3) Are there any side effects,is teeth whitening causing damage to the surface of the teeth?

When bleaching is done under the guidance of an experienced dentist, it is an absolutely safe procedure. The bleach gel does not destroy the surface of the tooth but penetrates and acts selectively on the colorants. In addition, the new materials are enriched with protective substances such as fluoride which strengthens the defense of the teeth. Side effects of teeth bleaching are rare, although some patients teeth, at a rate of less than 7%, are likely to become more sensitive for a short time from 2 to 3 days. A temporary light gum irritation may also appear, in less than 1 percent of patients.

5) Which is the success rate of bleaching?

The outcome is as expected for the 90% of our cases. Of course, what applies in bleaching is what applies in every cosmetic operation: Your demands have to be realistic. However, “absolute” white is not necessarily the best choice for each and every mouth. Your complexion, for instance, is significant for the shade of white you are about to choose.

4) Is teeth whitening dangerous?

Although in the past there was prejudice, studies have shown that whitening substances do not destroy the tooth enamel. It may however, cause chemical burn on the gums, tongue, lips, during the application. In the unlikely scenario that this happens at the dentist’s (only by a misshandling), the irritation subsides within a few hours. It is possible, but unusual, to feel discomfort in your teeth during bleaching. Then the process stops immediately and the doctor is looking for the cause. Fluorosis before bleaching eliminates this possibility.

6) Are sensitivity issues likely to occur during bleaching?

Bleaching can cause temporary increase in temperature, pressure and sensitivity of touch on your teeth. Sensitivity doesn’t last for more than one or two days. In special cases, those phenomena can appear for up to a month. This does not happen very often, but even if this occurs, there are several ways to stop it, either with fluorosis or with a special desensitization gel or toothpaste containing potassium nitrate for sensitive teeth, or with the use of a painkiller right after bleaching.

7) Will fillings made with composite resins or crowns get whiter?

Bleaching changes the colour of your natural teeth only. Fillings with composite resins, crowns and veneers do not alter in colour with bleaching. When needed, they will have to be replaced after bleaching and after the 2-3 –week period which is necessary for the colour of teeth to become stable. If crowns or bridges are satisfactory, they don’t need to be replaced. In the special cases they are whiter than your natural teeth, we can easily reach this colour we wish with the use of bleaching at home.

shared on wplocker.com